Welkom op de homepage van “ACS” Container Surveyors BV.

  • De “A” staat voor kwaliteit en staat bij ons altijd op de eerste plaats.
  • De “C” is duidelijk en staat voor zeecontainers, onze specialiteit.
  • De “S” heeft twee betekenissen te weten; Surveyors maar ook de Service.

“ACS” geniet reeds vele jaren het vertrouwen van vele rederijen in binnen- en buitenland en heeft als hoofddoel kostenbesparing op onderhoud en reparatie van containers, met inachtneming van de Internationale Veiligheidsvoorschriften. Wij, als onafhankelijk expertisebureau op het gebied van alle soorten zeecontainers, kunnen u helpen door u veel werk uit handen te nemen en u daarmee veel kosten te besparen. Op deze site vindt u verschillende mogelijkheden die wij kunnen bieden en voor u van groot belang kunnen zijn.
“ACS” biedt al jaren voor sommige van haar klanten een totaal M&R pakket. Hierbij verzorgt “ACS” een compleet inspectie pakket. Afhankelijk van de wensen per klant worden er dan onderwerpen en services aan toegevoegd.
Meer Informatie..

CSC Inspections


“ACS” is marktleider in Rotterdam en Antwerpen waar het gaat om de verplichte veiligheidskeuring.

“ACS” is daartoe bevoegd en geeft internationaal geldige certificaten af voor veilige zeecontainers.

Meer Informatie..

Depot Audits


Op de wens van de klant verzorgt “ACS” depot audits, aangekondigd en onaangekondigd.

Deze audits hebben ten doel een klant de kwaliteit van een depot of terminal weer te geven.

Meer Informatie..

In-service inspections


Het in-service concept van “ACS” is volledig gericht op de wensen van de klant en niet noodzakelijk in overeenstemming met de standaarden IICL, CIC en UCIRC, maar voldoet aan alle internationale veiligheidseisen.

Meer Informatie..

On-/Off-hire inspections

Het on-/off-hire concept van “ACS” voorkomt dat rederijen voor onnodig hoge kosten worden gesteld wanneer containers off-hire gaan.

Meer Informatie..

Post repair inspections

Bij 99% van de in-service inspecties wordt er door “ACS” bepaald wat en hoe een reparatie wordt uitgevoerd.

Meer Informatie..

Condition inspections

Dit is eigenlijk een vereenvoudigde schade analyse van een container en verteld de huidige staat van de unit.

Meer Informatie..